LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG13 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 24
Który system organizacji działu służby pięter uwzględnia w obsadzie kadrowej zatrudnienie pokojowej lotnej?

A.
B.
C.
D.