LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG13 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 14
Wielopokojowe jednostki mieszkalne, przystosowane przede wszystkim do obsługi ruchu rodzinnego, to jednostki typu

A.
B.
C.
D.