LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG13 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 37
Na podstawie grafiku obłożenia wskaż numery pokoi, które należy posprzątać "na czysto" 6 grudnia.
A.
B.
C.
D.