LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG13 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 23
W trakcie sprzątania jednostki mieszkalnej pokojowa zauważyła mrówki. Niezwłocznie powinna zastosować

A.
B.
C.
D.