LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG13 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 37
Do usunięcia plamy z mleka na wykładzinie dywanowej, pokojowa w pierwszej kolejności powinna użyć

A.
B.
C.
D.