LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG13 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 9
Umieszczony na opakowaniu środka czystości znak ostrzega przed substancją
A.
B.
C.
D.