LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG13 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 23
Przygotowując jednostkę mieszkalną dla gościa VIP, pokojowa umieszcza w nim

A.
B.
C.
D.