LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG13 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 8
Dokumentem wypełnianym przez inspektora pięter po kontroli jednostki mieszkalnej przygotowanej do sprzedaży, jest

A.
B.
C.
D.