LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG13 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 39
Jaką wartość odszkodowania powinien wypłacić hotel gościowi, jeżeli podczas sprzątania jednostki mieszkalnej został uszkodzony laptop o wartości 6 000,00 zł, a koszt doby hotelowej wynosił 300,00 zł.

A.
B.
C.
D.