LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG13 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 38
Co powinna zrobić pokojowa, która sprzątając pokój po wyjeździe gościa znalazła zegarek?

A.
B.
C.
D.