LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG13 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 3
Na podstawie analizy danych z tabeli, oblicz minimalną wartość energetyczną śniadania mężczyzny spożywającego regularnie pięć posiłków, którego dzienne zapotrzebowanie energetyczne wynosi 2000 kcal.
A.
B.
C.
D.