LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG13 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 4
Który zestaw zawiera wyłącznie składniki charakterystyczne dla śniadania angielskiego?

A.
B.
C.
D.