LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG13 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 31
Który zestaw potraw i napojów należy przygotować dla gości korzystających z oferty śniadania kontynentalnego?

A.
B.
C.
D.