LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG13 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 34
Do sporządzenia kawy po irlandzku należy przygotować napar kawowy oraz:

A.
B.
C.
D.