LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG13 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 9
Którą czynność podczas podawania śniadania w pokoju gościa należy wykonać w pierwszej kolejności?

A.
B.
C.
D.