LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG13 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 11
Wskaż kolejność nakrycia stołu bielizną stołową.

A.
B.
C.
D.