LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG13 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 3
Nakrycie do serwisu płatków z mlekiem składa się z

A.
B.
C.
D.