LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG13 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 1
Do usług dodatkowych nieodpłatnych w hotelu zalicza się

A.
B.
C.
D.