LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG13 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 22
Przyjmując zamówienie na budzenie należy ustalić z gościem hotelowym

A.
B.
C.
D.