LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG13 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 31
Który z podanych dokumentów jest podstawą do zapłaty za zrealizowane usługi dodatkowe?

A.
B.
C.
D.