LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - PRÓBNY

Pytanie nr 9
Na rysunku przedstawiono
A.
B.
C.
D.