LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - PRÓBNY

Pytanie nr 16
Korozja wżerowa występuje szczególnie w środowisku

A.
B.
C.
D.