LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - PRÓBNY

Pytanie nr 6
Który z symboli przedstawia przyrząd do pomiaru ciśnienia?
A.
B.
C.
D.