LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 18
Podczas przyjęcia pacjentki do szpitala jej wskaźnik BMI wynosił 26. Z pomiaru wynika, że u kobiety występuje

A.
B.
C.
D.