LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 16
Pacjentkę, która ma wyłonioną stomię jelitową należy poinformować, aby po powrocie do domu przestrzegała przede wszystkim zaleceń dotyczących

A.
B.
C.
D.