LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 14
Pacjentka z wyłonioną stomią jelitową nie chce pomocy opiekuna podczas wymiany worka stomijnego i wykonuje tę czynność samodzielnie. Zachowanie pacjentki świadczy o nasilonej potrzebie

A.
B.
C.
D.