LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 28
Największe deficyty w samodzielnym zaspokajaniu potrzeby odżywiania i wydalania występują u pacjenta, który

A.
B.
C.
D.