LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 14
Wskazaniem do zastosowania zabiegów przeciwzapalnych z wykorzystaniem ciepła jest

A.
B.
C.
D.