LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 37
Pacjent leżący w łóżku, podczas wykonywania u niego mycia głowy jest narażony przede wszystkim na

A.
B.
C.
D.