LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 8
Pacjentka ma założony wyciąg bezpośredni na kończynie dolnej. W celu umożliwienia chorej wypróżnienia należy

A.
B.
C.
D.