LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 12
Krocze pacjentki leżącej w łóżku opiekun medyczny powinien myć w kierunku

A.
B.
C.
D.