LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 7
Oklepywanie pleców pacjentowi unieruchomionemu w łóżku z powodu infekcji układu oddechowego, opiekun medyczny powinien przeprowadzić dłonią złożoną w łódkę, w kierunku

A.
B.
C.
D.