LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 14
Zgodnie z algorytmem podczas mycia twarzy niesamodzielnemu pacjentowi opiekun powinien kolejno umyć:

A.
B.
C.
D.