LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 8
Zgodnie z algorytmem całkowitą zmianę bielizny pościelowej pacjentowi leżącemu w łóżku opiekun powinien zakończyć na wymianie

A.
B.
C.
D.