LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 11
Okład zimny (wysychający) założony na skórę podopiecznego powinien być

A.
B.
C.
D.