LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 13
Pacjentka chorująca na stwardnienie rozsiane ma wzmożone napięcie mięśniowe. W celu przeciwdziałania przykurczom opiekun powinien stosować ułożenie przeciwspastyczne, układając pacjentkę na

A.
B.
C.
D.