LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 11
Opiekun asekurując pacjenta z niedowładem lewostronnym podczas spaceru po korytarzu, powinien znajdować się nieco

A.
B.
C.
D.