LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 22
Pacjent cierpiący na dysfagię w przebiegu choroby Parkinsona spożywa posiłki, pozostając w łóżku. Opiekun powinien zapewnić pacjentowi pozycję

A.
B.
C.
D.