LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 31
W planie działań opiekuńczych dla podopiecznego w stadium umiarkowanym otępienia, wspomagających jego codzienne funkcjonowanie opiekun powinien uwzględnić

A.
B.
C.
D.