LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2021

Pytanie nr 31
Podczas wykonywania pomiaru ciśnienia tętniczego krwi pacjentowi leżącemu na oddziale szpitalnym, opiekun stwierdził, że wynik pomiaru wykazuje bardzo wysokie wartości. O wyniku pomiaru powinien natychmiast poinformować

A.
B.
C.
D.