LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - PRÓBNY

Pytanie nr 14
Na rysunku przedstawiono schemat mechanizmu korbowo-wodzikowego. Chwilowy środek obrotu dla punktów X i Y tego mechanizmu znajduje się w punkcie
A.
B.
C.
D.