LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - PRÓBNY

Pytanie nr 2
Do maszyn cieplnych nie zaliczamy

A.
B.
C.
D.