LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - PRÓBNY

Pytanie nr 19
Wskaż, jaki frez należy dobrać do frezowania rowka zamkniętego na wpust pryzmatyczny?

A.
B.
C.
D.