LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU36 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 28
Kwotą naliczonych odsetek od otrzymanych weksli obcych należy uznać konto

A.
B.
C.
D.