LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU36 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 34
Środki pieniężne w kasie jednostka ma obowiązek inwentaryzować

A.
B.
C.
D.