LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU36 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 38
Ujawnione podczas inwentaryzacji niedobory materiałów i towarów wycenia się w cenach

A.
B.
C.
D.