LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU36 - STYCZEŃ 2022

Pytanie nr 24
Wstępna analiza sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa dotyczy badania

A.
B.
C.
D.