LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - PRÓBNY

Pytanie nr 1
Elektrochemiczną ochronę elementów konstrukcji uzyskuje się wykonując

A.
B.
C.
D.