LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 12
Najważniejszym aktem normatywnym w Polsce jest

A.
B.
C.
D.