LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2011

Pytanie nr 6
Ogólny trwały spadek cen w gospodarce przy wzroście wartości pieniądza nazywany jest

A.
B.
C.
D.